Garantija

Visoms prekėms suteikiama garantija pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

  • Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.)
  • Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
  • Garantinis laikotarpis skirtingoms prekėms gali būti skirtingas, koks garantinis laikotarpis taikomas konkrečiai prekei skaitykite prekės aprašyme arba kreipkitės į pardavėją telefonu.
  • Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
  • Garantija taikoma tik toms prekėms, kurios buvo sumontuotos pas atitinkamą kvalifikaciją turinčius specialistus. Tam turite pateikti įrodančius dokumentus (serviso išduotą montavimo darbų sąskaitą faktūrą arba darbų sąmatą arba kvalifikaciją atitinkantį sertifikatą ar pažymėjimą ir kt.) Pardavėjas turi teisę nepriimti garantinių prekių jeigu nėra tenkinamos prekių grąžinimo sąlygos.